ŞİMDİ HAREKETE GEÇ! Buraya Tıkla…

FOTOĞRAFLAR

VİDEOLAR

ÖNEMLİ SORULAR VE CEVAPLAR

 • YANLIŞ: 1915 Olayları açık biçimde tanımlanmış bir şekilde Ermenilere uygulanan bir soykırımdır.

  Ermeniler’in tüm kamuoyu çabasına karşın 1915 Olayları,  uluslararası yasalara göre tanımlanmış kesin bir suç tanımı kapsamında olmadığı gibi, Ermeniler’e karşı kasıtlı bir soykırım özeliği taşıyan yasal bir dayanağa da sahip değildir.

 • YANLIŞ: 1915 Olayları bir ırkı tümüyle yok etmek üzere yürütülen sistematik bir çabadır.

  1915 Nisan’ındaki olaylar Ermeni ayrılıkçılarının yıllar süren şiddetine bir tepki olarak doğmuştur. Daşnak ve Hınçak örgütleri mensupları, Ermeni Sosyalist partileri ile beraber, 20 yıl boyunca hepsi belgeleriyle kanıtlı 40 isyan çıkarmışlardır.

  1915 Nisan’ında  Osmanlı Devleti’ne karşı isyan çıkaran Ermeni entellektüellerinin tutuklanmasına karşı olan müdahale, asla bir etnik grubu temizlemeye yönelik bir hareket olmayıp aksine Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan bir terör eylemine ilişkin bir müdahale özelliği taşımaktadır.

 • YANLIŞ: Osmanlı Ermenileri 1915’teki Trajik olaylarda zarar gören tek gruptur.

  Bu trajedi süresince Türk, Kürt, Arap ve Ermeni milyonlarca Osmanlı vatandaşı zarar görmüştür.

 • YANLIŞ: Türkiye 24 Nisan 1915’te büyük bir soykırım gerçekleştirmiştir.

  24 Nisan 1915’te hükümet, kendisine karşı suç işlediği gerekçesiyle Ermeni Politik Komiteleri’ni kapattı ve 2,300 Ermeni liderini hapsetti. Bu liderlerin hiçbir öldürülmedi veya katletilmedi. Onlarca yıl boyunca birçok Ermeni isyanı ve Ermenilerin onlarca ve binlerce Türk’ü katletmesi 1815 olaylarına dönüştü.

  Bunun ardından hükümet yüksek seviyedeki Ermeni temsilcilerine, eğer Ermeniler Türk’leri katletmeye ve sırtlarından bıçaklamaya devam ederse, Hükümet’in gerekli adımları atacağı mesajını verdi. Ne yazık ki bu uyarıyı görmezden gelen  Ermeni isyancıları çocuk veya kadın demeden savunmasız masum insanları katletmeye devam etti.  

  Sözde Ermeni İsyanı olarak anılan 24 Nisan 1915, Ermeni Diasporası’nın tarihi çarpıtmak için yaptığı propagandadan başka bir şey değildir.

 • YANLIŞ: 1.5 milyon Ermeni 1915 olaylarında öldürüldü.

  Nüfusbilimci, Osmanlı uzmanı ve Lousville Üniversitesi’nde tarihçi olan Amerikalı Dr. Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı İmparatorluğu’nda 1.3 milyon Ermeni’nin bulunduğu, bunların ancak yarısının savaş bölgelerinde yaşadığını belirtti. McCarthy’nin savunduğu da 1912-1922 yılları arasında 1.5 milyon Ermeni’nin öldürülememiş olacağıdır.

  Ermeniler’in kayıpları, McCarthy’nin hesabına göre 600,000 civarında olmalıydı. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee gibi önde gelen bilim insanları McCarthy’nin rakamlarını doğrulamıştır. Ermeniler’in kayıplarını tartışırken 2 ila 3 milyon Müslüman, Yahudi, Kürt ve Hristiyan Osmanlı vatandaşının da yaşamını kaybettiği gerçeğini de kesinlikle atlamamalıyız.

  Bu rakam, Ermeniler’in tüm kayıplarından sayıca çok fazladır. Kaybedilen yaşamlar ve bu konuda taraf tutulmasından daha  gerçek olan ise: 1912 ve 1922 yılları arasında Türkiye’nin Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, Ermenileriyle yani insanlığın tümünü içeren acı bir dönemden geçmiş olmasıdır.

İşte gerçek

1915 Olayları geçmiş raporların aksine daha komplike bir olaylar bütünüdür. Ve dahası, eldeki senaryonun Ermeni Lobisi’nin bizim inanmamızı beklediği kadar basit olmadığını bilmemiz gerekmektedir.

 

Güçlü ve iyi finanse edilen Ermeni Diasporası’nın öne sürdüğü propaganda dışında, 1915’te süregelen olaylar, çatışmanın her iki tarafında da birçok yaşam kaybına yol açtı. Ermeniler’in yaşadığı acıları azaltamayacağımızı bilerek, birçok Türk, Kürt ve Arap’ın da bu anlaşmazlıkta yaşamını kaybettiğini kabullenmek zorundayız.

Yüzyıla yakın bir süredir, Ermeni Lobisi bu olayları, kasıtlı ve planlanmış bir soykırım girişimi – uluslararası hukukça tanınan belirli bir suç olarak tanımlamaya çalıştı. Oysa gerçeklerden bu kadar uzak bir tanımlama, tarihin geniş perspektifinden de oldukça uzakta kalıyor.

 

Nihayetinde, uluslararası mahkemeler bu trajik olayları asla soykırım olarak tanımadılar. Ermeni Lobisi’nin 100 yıldır gerçekleri saptırmasının aksine, tarih ve kanunlar nezdinde 1915 Trajedisi üzerine soykırım olması yönünde varılan hukuki bir fikir birliği yoktur. Artık propagandayı aşıp, gerçekleri görmenin zamanıdır.

 

POLİTİK TANINMAYI DURDURUN

 • 173

  Ermeni Soykırımı İddiası’nı KABUL ETMEYEN ÜLKELER

  Ermeni Lobisi’nin 100 yıl boyunca gerçekleri ve kanunları çarpıtmasına karşın; tarih ve kanun bize tam da tersini söylüyor: 1915 Trajedisi üzerine anlaşılmış hukuki bir fikir birliği bulunmamaktadır.

  0

  Uluslararası mahkemeler bu trajik olayı asla soykırım olarak adlandırmadılar.

 • 173 countries that have not recognised the Armenian genocide allegations 173 countries that have not recognised the Armenian genocide allegations-mobile
 • Afghanistan
  TRNC
  USA
  Andorra
  Angola
  Antigua and Barbuda
  Albania
  Australia
  Austria
  Azerbaijan
  Bahamas
  Bahrain
  Bangladesh
  Barbados
  Belize
  Benin
  Belarus
  Bhutan
  United Arab Emirates
  BIH
  Botswana
  Brazil
  Brunei Darussalam
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Burundi
  Graeat Britain
  Cabo Verde
  Algeria
  Djibouti
  Chad
  Czech Republic
  China
  Denmark
  Timor-Leste
  Dominican Republic
  Dominica
  Ecuador
  Equatorial Guinea
  El Salvador
  Indonesia
  Eritrea
  Estonia
  Ethiopia
  Morocco
  Fiji
  Côte D'Ivoire
  Philippines
  Finland
  Gabon
  Gambia
  Ghana
  Guinea
  Guinea Bissau
  Grenada
  Guatemala
  Guyana
  South Africa
  Republic of Korea
  South Sudan
  Georgia
  Haiti
  Croatia
  India
  Honduras
  Iraq
  Iran
  Ireland
  Spain
  Israel
  Iceland
  Jamaica
  Japan
  Cambodia
  Cameroon
  Montenegro
  Qatar
  Kazakhstan
  Kenya
  Kyrgyzstan
  Kiribati
  Colombia
  Comoros
  Congo
  D.R. of the Congo
  Costa Rica
  Kuwait
  Repblic of Korea
  Cuba
  Laos
  Lesotho
  Latvia
  Liberia
  Libya
  Liechtenstein
  Luxemburg
  Hungary
  Madagascar
  Macedonia
  Malawi
  Maldives
  Malaysia
  Mali
  Malta
  Marshall Islands
  Mexico
  Egypt
  Micronesia
  Mongolia
  Republic of Moldova
  Monaco
  Mauritania
  Mauritius
  Mozambique
  Myanmar
  Namibia
  Nauru
  Nepal
  Niger
  Nigeria
  Nicaragua
  Norway
  African Republic
  Uzbekistan
  Pakistan
  Palau
  Panama
  Papua New Guinea
  Paraguay
  Peru
  Portugal
  Romania
  Rwanda
  Samoa
  San Marino
  Saint Kitts and Nevis
  Saint Lucia
  Saint Vincent
  Sao Tome and Principe
  Senegal
  Seychelles
  Serbia
  Sierra Leone
  Singapore
  Slovenia
  Solomon Islands
  Somalia
  Sri Lanka
  Sudan
  Suriname
  Syrian Arab Republic
  Saudi Arabia
  Swaziland
  Tajikistan
  Tanzania
  Thailand
  Togo
  Tonga
  Trinidad and Tobago
  Tunusia
  Tuvalu
  Turkey
  Turkmenistan
  Uganda
  Ukraine
  Oman
  Jordan
  Vanuatu
  Viet Nam
  Yemen
  New Zealand
  Zambia
  Zimbabwe
 • 1

  SOYKIRIMI TANIMLAMAK

  Soykırımın tanımı keskin kriterlerle belirlenmiştir. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve bunu takiben Türkiye tarafından kabul edilip yürürlüğe girmiştir. Bir olayın soykırım olması için, suçlar aşağıdakileri içermelidir:

  • Ulusal, etnik, bir ırkı veya dini bir grubun merkezde olması.
  • Bu etnik grubu belirli eylemlere maruz bırakma.
  • Cinayet işleme.
  • Çocukları zorla nakletme.
  • Kişileri fiziksel felaketlerine sürükleyecek durumlara maruz bırakma.
  • Tüm grubun belirli bir kesimini bilerek yok etme niyetini gütme.

   

  Bu kriterlere göre bir cinayetin fiziksel zarar verme amacı, sadece hedef aldığı kişilerin belirli bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir gruba dahil olmasıysa, o cinayet soykırım haline gelir.

 • 2

  24 Nisan 1915

  24 Nisan 1915’te, İç İşleri Bakanı Talat Paşa Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni Komiteleri’nin kapatılması ve ikibin önde gelen Ermeni entelektüelinin tutuklanması kararını aldı. O zamanın belgelerinde bu olay, “Hükümet, Ermeniler Osmanlı’yı sırtından bıçaklamaya ve Türkler’I öldürmeye devam ettikçe, gerekli önlemler alınacaktır.” şeklinde açıklanmıştır.

  Türk milliyetçilerinin, Ermeniler’in Rus Kuvvetleri’yle olan politik ilişkilerinden endişelenmesinden doğan durum sonucu, Osmanlı Devleti Mayıs 1915’te Ermeniler için yer değiştirme kanunu çıkarmıştır.

  Bundan bir yüzyıl sonra ise, Ermeniler 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı olarak tanımaya başladılar. Ermeni propagandasının kökünde yatan yalan budur.

   

 • 3

  Tehcir

  “Tehcir Kanunu” olarak da bilinen yer değiştirme emri, hükümete karşı çıkan kişilere karşı kullanılacak askeri düzenlemeler olarak çıkmıştır. Kanun, Ermeniler tarafından seri halinde başlatılan şiddetli isyanlara, özellikle de sınırı aşarak Rus Göçleri’ne Van şehrinin alınmasında yardımcı olan Ermeni isyancılarına yanıt olarak çıkarılmıştır.

  Yer Değiştirme Kanunu savaş alanlarına kadar genişletilmiştir. Bunun sebebi Osmanlı Kuvvetleri’nin, Ermeniler ayrılıkçılarının kendi topraklarına girmek isteyen Ruslar’a yardım ettiğinden kuşkulanmasıydı. İlkin Katolik ve Protestan Ermeniler bu kanunun kapsamından çıkarılsalar da, şiddetle ilişkisi olanlar yeniden dahil edilmiştir.

  “Ermeni Soykırımı” , dönemin başlıca metinlerinde hiçbir referansına veya dayanağına rastlanmayan bir terimdir. Yeniden iskan süreci Mayıs 1915’ten 1916 Ekim’ine kadar uzatıldı. Hükümetin politikasındaki bu değişim, tehdit altında olan ülkenin güvenliğini sağlamak amacıylaydı.

  Aslında burada yaşanan Osmanlı İmparatorluğu'nda değil, üçlü İtilaf Devletleri’nin bağımsızlık kandırmacalarına kanan Ermeniler’in yaşadıkları tavır değişikliğiydi.

 • 4

  İstatistiklerdeki Uyuşmazlık

  Tarihçiler ve bilim insanları 1912-1922 arasındaki dönemde hayatını kaybeden Ermeni sayısının 600.000 ile 1.5 milyon arasındaki farklılık göstermesini, değişik kaynaklara başvurulmasına bağlıyorlar. Elbette  o dönemin olaylarından dolayı uğranan kayıpların belirlenmesinde tarihsel istatistiklerin yeri çok önemlidir. İskan sürecini yaşayan Ermeniler’in sayısı tartışmaya açık bir istatistiktir.

  Ermeni Komite üyeleri savaş ve hükümet kayıtlarının yanı sıra,  kilise istatistiklerini de referans olarak gösterirler. Fakat bahsettikleri toplam sayı, belirli bölgelerde Tehcir Kanunu çıkmadan önceki nüfusu aşmaktadır. Yer değiştirme işleyişi rutin olarak öngörülen şekilde gerçekleşirken, savaş koşullarına bağlı kayıplar da verilmiştir. Yaklaşık 40,000 Ermeni’nin yer değiştirme sırasında hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

  Gerçekler:

  • Erzurum ve Erzincan arasında taşınan 500  Ermeni, bu taşınma sırasında hayatını kaybetti.
  • 2000 kişi Urfa ve Halep arasındaki Mesken bölgesine yaşamını yitirdi.
  • Eşkıyaların ve göçebe Araplar’ın Mardin civarında saldırmasıyla 2000 kişi yaşamını yitirdi.
  • Dersim’de 5000 Ermeni, konvoylardan gelen saldırılarla öldürüldü. 
  • 25-30.000 kişi hastalığa, tifo ve dizanteriye yakalanarak öldü.

  Diğer birçok Ermeni’nin Rusya’ya ya da Amerika dahil diğer Batı ülkelerine gittiğine inanılıyor.

  Buna ek olarak, Osmanlı Ordusu’ndaki 50.000 Ermeni asker, Rus Güçleri’ne katılarak; 50,000 asker de Türk Ordusu’na karşı savaş eğitimi almak üzere Amerika’ya uçarak orduyu terketmişlerdir.

 • 5

  Ermenilerin Kayıp Sayısı 1 Milyon’a Erişmiş Midir?

  Savaşın hemen ardından, Ermeniler 600,000 kişinin öldürüldüğünü iddia ettiler. Sonrasında bu sayıyı 800,000’e çıkardılar. Şimdi bu sayı, 1,5 Milyon olmuştur.

  Britannica Ansiklopedisi’nin 1918 basımında 600,000 Ermeni’nin öldürüldüğünden, 1968 basımında ise bu sayı artırılarak 1,5 Milyon Ermeni’nin öldürüldüğünden bahsedilir.

  Ancak tarihi ve doğrulanmış istatistiklere bakıldığında, Anadolu bölgesinde 1,5 Milyon Ermeni’ni yaşamadığı gerçeğini de göz önünde bulundurursak diyebileceğimiz şu ki, Ermeni Olayları’nda 1,5 Milyon kişinin ölmesi gerçek dışı bir iddiadır.

The manifesto of Hovhannes Katchaznouni - First Prime Minister of Armenia - Fact Check Armenia
Factsheet: Hovhannes Katchaznouni - First Prime Minister of Armenia - Fact Check Armenia